Overgang barnehage-skole

Skoleklubben består av eget pedagogisk opplegg en dag i uken, der hvor vi jobber med skoleforberedende enten i barnehagen eller ute i naturen. Vi fokuserer på barnehagens satsningsområder som er «Naturen som arena for lek og læring», «Barns medvirkning» og «Samhold og vennskap».

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen» (KD, 2017).

TDM barnehager følger Halden kommunes retningslinjer for overgang fra barnehage til skole. Det er alltid stor stas når vi får en ny gruppe med skolestartere! I løpet av barnehageåret vil skoleklubben jobbe med ulike temaer og skoleforberedende aktiviteter, som forskning, matematikk og språk.  

Et stort høydepunkt for mange er tiden som rosaruss! Vi har russedåp, gjennomfører russeknuter og avslutter det hele med en overnatting i mai/juni. 

Vi skal sørge for å gi barna en trygg overgang til skolen, hvor de sitter igjen med kunnskaper og ferdigheter som bidrar til nysgjerrighet og motivasjon når de starter på skolen. Vi skal bidra til at barna får en fantastisk avslutning i barnehagen, og at de har med seg en «ryggsekk» full av erfaringer og tro på seg selv.  

 
Tidspunkt 
 
Aktivitet 
Ansvar/kommentarer
 

September/ 
oktober/november 

 
 • Foreldremøte i barnehagen. 

 • Foreldresamtaler 

 Barnehagen 
Januar/februar 
 
 • Brev til alle skolestartere om innskrivning på skolen. Foreldre bes ta med utfylt informasjonsskjema fra barnet og samtykkeskjema til skolen.  

 Skolen
Januar/februar 
 
 • Foreldre skal underskrive på samtykkeskjema til barnehagen 

 Barnehagen 
Februar 
 
 • Innskrivning på skolen.  

 • Barnets skjema skal ha sentral plass i samtalen. 

 • Presentasjon av SFO og søknadsskjema for SFO. 

 Skolen 
April/mai 
 
 • Foreldremøte på skolen for foreldre til skolestarterne  

 • Besøksdag på skolen for barn og foreldre 

 Skolen 
Mai 
 
 • Foreldresamtale om skolestarteren med bl.a. gjennomgang av skjema fra barnehagen til skolen. 

 Barnehagen 


1.juni
 

 

 
 • Frist for oversending av informasjonsskjema fra barnehagen til skolen. 

 
 Barnehagen 
 
 Juni 

 

 • SFO-leder får innsyn i informasjonsskjemaene som er gitt fra barnet og barnehagen til skolen. 

 Skolen 
Juni 
 
 • Skolen kontakter barnehagen hvis det er barn de ønsker å vite mer om. Barnehagen kontakter skolen ved behov for å gi ytterligere informasjon. NB! Ingen informasjon utveksles uten at foresatte har underskrevet samtykkeskjemaene og er kjent med innholdet i informasjonen som utveksles. 

 Skolen/Barnehagen 
Juni 
 
 • Markering av avslutning for skolestarterne 

 
 Barnehagen 
Juni/juli 
 
 • Informasjon til skolestarterne om praktiske forhold rundt første skoledag (Tidspunkter for oppstart/avslutning, matpakke m.m.) 

 Skolen