Tilvenning

En ny epoke starter og barnet ditt skal begynne i barnehagen … noen har kanskje vært med på dette før, og andre opplever dette for første gang, å levere barna sine i en ny og ukjent arena. Her kan det oppstå mange følelser både for foreldre og barn.

De ansatte i barnehagen vil legge til rette for en trygg start for barnet. Dette innebærer et samarbeid med foreldrene på ulike måter. Alle barn opplever tilvenningen forskjellig, noen gråter, og noen ser ut til å storme frem og syntes barnehagen er spennende og utforsker nye omgivelser med fryd. Begge deler er like normalt. Vi har fokus på å skape tillit og trygghet, samt bygge gode relasjoner til barna som begynner. 

For at barnet skal få en god opplevelse av å begynne i barnehagen, er det viktig å ta det i barnets tempo så langt det lar seg gjøre. 

Før oppstart sender vi ut informasjon om barnehagen og skjemaer foreldrene skal fylle ut med personopplysninger og godkjenninger barnehagen trenger.

Dag 1: Den første dagen er foreldrene med hele tiden for at barnet skal ha en trygg person med seg, mens de er her og hilser på. Lengden på besøket varierer, men ca 2 timer er vanlig denne dagen. 

Dag 2: Denne dagen er veldig individuell, noen er her sammen med barnet hele tiden mens andre reiser avgårde en liten stund. Lengden denne dagen er normalt mellom 3-5timer.

Dag 3: Denne dagen vil de fleste reise avgårde for en stund og barnehagen ringer hvis det er behov for det. Lengden denne dagen er normalt mellom 4-6timer. 

Etter tilvenningsdagene evaluerer vi sammen med foreldrene hva som er hensiktsmessig og hvordan barnet ser ut til å ha det i barnehagen. Resten av tilvenningen blir avtalt individuelt mellom foreldrene og barnehagen. God kommunikasjonen mellom foreldrene og oss, er meget viktig for at vi skal kunne tilrettelegge for hvert enkel.