Skogkanten Naturbarnehage

Skogkanten ligger sentralt til ved boligområdene Hjortsberg, Stenrød og Brekkerød i Halden. Skogkanten Naturbarnehage er et sted der små og store har det trivelig og moro sammen. Et sted hvor respekt for hverandre og frihet til å foreta egne valg står sentralt.

For oss er det viktig at barna gleder seg til å gå i barnehagen. At de hver morgen kommer spente og fulle av forventning til hva den nye dagen vil bringe. Vil vi se frosk i bekken i dag? Skal vi kle oss ut som troll?  Vi ønsker at barna skal ut i naturen der de får brukt kroppen sin! Vi ønsker å la dem få ansvar for dyr og natur! De skal få oppleve hvilke ressurser naturen og dyra kan tilby for å stimulere alle sansene, og gi dem rikelig med opplevelser. Her må de selv skape leken ved bruk av naturens materialer. Vi ønsker å stimulere barnas fantasi ved hjelp av det grønne rundt oss, og ved samvær med dyr. Barna skal lære å bruke ressurser som finnes i naturen.

Opplevelsen med naturen innebærer noe mer enn å gå en tur i skog og mark eller å være oppe i lavvoen vår . Hvis man skal ha en opplevelse av naturen må man lære seg å observere og legge merke til det som finnes, og undre seg sammen med barna over hvorfor ting er som de er. Opplevelsen blir annerledes om barna ser grundigere på omgivelsene rundt seg. Å oppleve naturen innebærer å ta en aktiv del i og prøve å forstå prosessen i det som skjer i naturen.

I Skogkanten Naturbarnehage har vi to avdelinger; Gården ligger i Lerdalsveien 16, som har plass til 35 barn. Dette er en gård fra 1600-tallet som er blitt gjort om til barnehage. Setra ligger i et eget hus i samme gate som Gården, og er en småbarnsavdeling med inntil 18 plasser.

Vi har hele 17 mål å boltre oss på! I tillegg har vi et flott nærområde vi vi ofte benytter oss av.  Med skogen som nærmeste nabo, er vi små og store oppdagere på verdens beste arena for lek og læring! Vi er ute i all slags vær, og vi er mye på tur og utforsker skogens magi. Hos oss preger barnas interesser og ønsker hverdagen vår, og gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet. Barna skal få oppleve å ha en reell innflytelse på egen hverdag og å være en viktig del av et fellesskap.

I Skogkanten står livsmestring og helse sentralt i alt vi gjør. Vi legger vekt på psykisk helse, vennskap og fellesskap, glede i naturen og barns medvirkning. Barna er i mye fysisk aktivitet i samspill med hverandre og naturen. En kombinasjon av disse faktorene mener vi skaper barn med sterk fysisk og psykisk helse.

Setra

Velkommen til oss!