Setra

Setra er småbarnsavdelingen vår, her er det inntil 22 barn i alderen 0-2 år. Vi har samme årsplan som i de andre avdelingene, men her har vi en annen dagsrytme og en annen metodikk. Barna deles i mindre grupper hver dag, slik at de får både ro og mer kvalitetstid. Daglig leder har også kontor i samme bygning, 2. etasje.

 

Vi vektlegger småbarnspedagogikk på avdelingen, og vi er ekstra observante i forhold til barnas uttrykk for egne ønsker og behov.
Blant de minste er det litt andre behov og ønsker som kommer til uttrykk, enn blant de litt eldre barna. Dette ønsker vi å ivareta på best mulig måte. Vår oppfatning er at de yngste barna er tjent med å organiseres i mindre grupper slik at de får mest mulig ro i hverdagen sin, samtidig som det er lettere å se hvert enkelt ønsker og behov.

Hos oss har vi stort fokus på trivsel og at hvert enkelt barn skal oppleve at de er en del av fellesskapet. For oss er det viktig at alle blir inkludert og vi jobber aktivt med å legge tilrette for lek og samspill.

Et av våre satsningsområder er naturen. Det er der vi finner den aller beste lekeplassen. Her møter barna natur-skatter de kan utforske og undre seg over. Det er oppdagelsesferdene i naturen vi brenner for. Vi skal ikke bare være ute, men vi skal SE og OPPDAGE alt naturen og skogen har å by på. Vi jubler sammen med barna når den første hestehoven kikker frem, vi studerer småkryp i felleskap, vi observerer og undrer oss over forandringene i naturen gjennom årstidene.

Frihetsfølelse i samspill med naturen skaper glade barn!

Vi legger stor vekt på allsidighet og at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg på det de interesserer seg for. Dette legger et godt grunnlag for mestringsfølelse, i tillegg til at de får mulighet til å utfordre sine egne grenser som vil føre til en positiv utvikling. De voksne er med på å støtte oppunder og oppmuntre barna i de ulike situasjonene som oppstår i hverdagen.

Kontakt Setra:

E-post: setra@tdmbarnehager.no

Tlf: 93278438