/>

Søknadsfrist for barnehageplass fra august er 1. mars!

Ta kontakt eller søk barnehageplass hos oss her:

Det er fortløpenede opptak gjennom året 1. august, 1. november, 15. desember og 1.april. 

https://www.halden.kommune.no/tjenester/undervisning-og-oppvekst/barnehage/sok-om-barnehageplass/

Linda W. Olsen, daglig leder Tlf: 48222230

linda@tdmbarnehager.no