Underskriftskampanje om foreldrenes rett til å velge barnehage

Visste dere at 2023 kan ha vært det siste året foreldre kan velge den barnehagen dere mener passer best for deres barn?

I barnehagestrategien som ble lagt fremt tidligere i år, og som regjeringen skal følge opp i 2023, foreslår nemlig regjeringen at kommunene skal ha «(…) styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet».

Dette vil i praksis bety at kommunen vil kunne overstyre foreldrenes valg av barnehage, og plassere barn i den barnehagen kommunen velger.

Dette er Skogkanten Naturbarnehage sterkt imot! 

Når foreldrene kan velge barnehage selv, må vi hele tiden sørge for å levere et så godt barnehagetilbud som mulig for å bli valgt. Slik vil vi at det fortsatt skal være.

Heldigvis er det stor motstand fra foreldre, barnehagene og befolkningen generelt mot dette forslaget fra regjeringen. Vi er også glade for å se at foreldre nå aktivt går ut mot forslaget.

I midten av april opprettet en forelder med barn i barnehage en underskriftskampanje mot regjeringens forslag. I løpet av kort tid har om lag 1.400 personer signert kampanjen.

Vi håper mange flere vil vise sin støtte ved å signere, slik at vi kan overbevise regjeringen om å trekke forslaget.

Vi oppfordrer derfor alle foreldre som vil beholde friheten de har i dag til å velge barnehage, om å støtte underskriftskampanjen.

Les mer om kampanjen og signer her

Her er en gruppe på Facebook som initiativtakeren til underskriftskampanjen har opprettet.