Vi har startet med Polylino!

Polylino er en digital og flerspråklig bildeboktjeneste for barnehager, der vi kan lese og lytte til et stort utvalg av bøker.

Polylino brukes til systematisk arbeid med språkstimulering og språkutvikling i barnehager. Gjennom å lese og lytte til bøker i Polylino, får barna et godt ordforråd og begrepsforståelse.

Høytlesning øker barnets fantasi, og hjelper barnet til å forstå sine følelser, ved å kunne identifisere seg med andre. Gode lesestunder gir også nærhet, sanselighet, trygghet og kontakt. Gjennom høytlesning trener barn også opp evnen til å lytte. Det er med andre ord mange gode grunner til at barnehagen skal legge innsats i å vekke barns interesse for bøker.

Lesing og samtaler rundt lesing har stor effekt på barns språkutvikling. I Rammeplan for barnehagen står det at gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst

«…skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»