Hovedoppgjøret

Har varslet plassfratredelse for 1000 ansatte i 112 barnehager. Foran fredagens mekling i hovedoppgjøret i PBL-området har Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta varslet plassfratredelse for totalt 1.000 organiserte. Dersom det blir streik, er det barnehager i ti kommuner som rammes i første uttak.

Totalt 112 av PBLs medlemsbarnehager kan i større eller mindre grad bli rammet av streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingen starter hos Riksmekleren førstkommende fredag klokken 10.00, og meklingsfristen er satt til midnatt natt til lørdag.

Barnehagene som er berørt i denne omgang, har fått varsel fra fagforeningene om plassfratredelse.

– Vi har nå vært i kontakt med eierne av barnehagene som kan bli berørt. De vil sørge for at familiene til barna i barnehagene raskest mulig vil få informasjon om hvordan en eventuell konflikt vil påvirke barnehagetilbudet, sier forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL.

Meklingen i PBL-oppgjøret skjer etter at det ble brudd i forhandlingene i hovedoppgjøret 30. august.

– Vårt mål er å komme til enighet med arbeidstakerorganisasjonene slik at barn og familier ikke blir rammet, sier Espen Rokkan.

Barnehagene som i første omgang blir berørt dersom meklingen ikke fører frem, ligger i Oslo, Sarpsborg, Halden, Eidsvoll, Ullensaker, Stavanger, Sandnes, Karmøy, Ålesund og Trondheim.

Vår barnehage er berørt og 4 av våre ansatte på Skogkanten har blitt varslet om plassfratredelse fra mandag om ikke det blir enighet på lørdag. 

Vi holder alle foreldre og foresatte oppdatert, og legger ut mer informasjon om dette i løpet av dagen. 

 

https://www.pbl.no/aktuelt/tariff-lonn-og-personal/tarifforhandlinger/hovedoppgjoret-har-varslet-plassfratredelse-for-1000-ansatte-i-112-barnehager/